رفتن به بالا
تلفن : 031-5237-3922

ملات تعمیراتی دو جزیی برپایه اپوکسی G.S.241 | گروت سازان ساورد | تولید کننده گروت در اصفهانملات تعمیراتی دو جزیی برپایه اپوکسی G.S.241


توضیحات محصول

ملات تعمیراتی G.S.241 شامل دو جزء مایع و خمیر بر پایه اپوکسی بدون استفاده از سیمان می‌باشد که برای تعمیرات سطح در سطوح بتنی، سنگی،سرامیکی و سطوح دیگر نمایان که به هر علت  مورد خوردگی،خراش و یا ایجاد فاصله بر اثر جدا شدگی اعضای مختلف سازه و عدم چسبندگی آنان به همدیگر ایجاد شده بکار برده می‌شود.