ملات آنی گیر G.S.390

ملات آنی گیر G.S.390

شناسه محصول: 36

ملات آنی گیر G.S.390 ماده ایست بصورت پودر بر پایه سیمان‌های زودگیر و مواد اضافه شوندهء شیمیایی که پس از اضافه نمودن آب بصورت ملات یا خمیر در آمده و به سرعت واکنش‌های هیدراسیون در آن انجام و گیرش سریع در کمتر از3 دقیقه باعث سفت شدن آن می گردد. این ملات جهت جلوگیری از نشت آب در تعمیرات سازه های بتنی مختلف به کار می‌رود. علاوه بر آن این ملات را می‌توان مخلوط با ملات‌های تعمیراتی یا پوشش نما جهت سرعت در گیرش بتن استفاده نمود .

موارد مصرف ملات آنی گیر G.S.390

  1. محل‌هایی که نیاز به ملاتی با گیرش سریع برای کار تعمیرات مدنظر است.
  2. پرکردن درزها وشکاف‌ها در دیوارهایی که احتمال نشت آب از آنها در مدت کمی وجود دارد و زمان کافی برای استفاده از ملات‌ها‌ی  آب بند یا ملات‌های تعمیراتی و پوششی نیست.

نقد و بررسی‌ها ملات آنی گیر G.S.390

جستجو