ژل مکمل بتن G.S.557

ژل مکمل بتن G.S.557

شناسه محصول: 51

ژل مکمل بتن مخلوطی از مواد افزودنی کاهنده‌ی آب، آب‌بند و افزایش دهنده کارایی است. این ماده به عنوان افزودنی مناسب برای بتن سازه‌های خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. افزایش دوام بتن هم از جنبه‌ی فیزیکی و هم شیمیایی و کاهش خوردگی بتن بخصوص در محیط‌های مرطوب، در جوار نمک‌های سولفات و کلر از فواید اضافه‌نمودن آن به مخلوط بتن می باشد.

نقد و بررسی‌ها ژل مکمل بتن G.S.557

جستجو