دوغاب سیمان-پلیمر G.S.215 (تثبیت خاک‌های روان)

دوغاب سیمان-پلیمر G.S.215 (تثبیت خاک‌های روان)

شناسه محصول: 77

دوغاب سیمان-پلیمر G.S.215، که پس از اختلاط مخلوط خشک بسته‌بندی شده با آب حاصل می‌گردد می‌تواند در تثبیت خاک‌های سبک وزن و منشاء غبار از طریق تزریق و یا پاشش مؤثر واقع شود.

مزیت عمده‌ی این محصول در مقایسه با موادی چون مالچ، سازگاری بیشتر با محیط زیست، اقتصادی بودن و امکان تولید و اجرا در حجمی وسیع‌تر و آسان‌تر می‌باشد.

نقد و بررسی‌ها دوغاب سیمان-پلیمر G.S.215 (تثبیت خاک‌های روان)

جستجو