کیورینگ G.S.913 (پایه آبی)

کیورینگ G.S.913 (پایه آبی)

شناسه محصول: G.S.913

نگه‌داری بتن پس از اجرا از جمله مسائلی است که در صورت عدم رعایت آن بخشی از زحمات عوامل دست اندرکار طراحی، ساخت و اجرای بتن بی‌نتیجه می‌شود و اهداف اصلی در عمل‌آوری بتن با کیفیت مطلوب را که رسیدن به مقاومت و دوام طولانی مدت است از بین می‌برد. نگه‌داری بتن با جلوگیری از تبخیر سریع و زود هنگام آب و جلوگیری از خشک شدن سطوح آن انجام می‌شود. مواد کیورینگ بتن پوشش‌های نازک سطح بتن جهت جلوگیری از تبخیر آب و حفظ رطوبت برای واکنش‌های هیدراسیون سیمان می‌باشند. کیورینگ‌‌های بتن بر اساس مواد پایه‌ی تولید آن‌ها در دو نوع تولید می‌گردد.

  1. مواد کیورینگ با دوام طولانی و یا دائمی که بر پایه رزین‌های طبیعی یا صنعتی و هیدروکربورها می‌باشد (G.S.912).
  2. مواد کیورینگ بر پایه پلیمر های ترمو پلاستیک آب پایه که پایداری نوع اول را ندارند  وبا اثر کوتاه مدت  پس از چند روز در اثر عوامل فیزیکی یا شستشو از بین می‌روند (G.S.913p).
  3. مواد کیورینگ بر پایه سیلیکات‌های محلول در آب که توانایی حفظ آب در حد دو نمونه ی ا و 2 را ندارند ولی برای کنترل انقباض مرحله‌ی خمیری مؤثرند . تأثیر این نوع در حفظ آب حدود 30 درصد می‌باشد (G.S 913s)

مواد کیورینگ G.S.913 بیشتر برای سطوحی از بتن که نهایی نبوده و پوشش‌‌های بعدی بتن یا ملات پس از چند روز روی آن قرار می‌گیرد، به کار می‌رود. در مواردی که نصب کاشی، سنگ و یا ملات‌های نما بر روی بتن پیش بینی گردیده و چسبندگی بتن مورد نظر است، توجه ‌گردد که از مواد پایه آبی G.S.913 استفاده شود.

خواص و اثرات کیورینگ G.S.913

  • جلوگیری از خشک شدن و تبخیر آب بتن اجرا شده.
  • عدم نیاز به پوشش‌های پلاستیکی و یا آب پاشی و مرطوب نگه‌‌داشتن سطح بتن.
  • حفظ رطوبت و حرارت لازم در هیدراسیون کامل.
  • جلوگیری از پوسته شدن سطح بتن.
  • صرفه جویی در وقت و انرژی نیروی انسانی.
  • جلوگیری از انقباض خشک و ایجاد ترک‌های سطحی.

نقد و بررسی‌ها کیورینگ G.S.913 (پایه آبی)

جستجو