پلیمر مکمل بتن G.S.512

پلیمر مکمل بتن G.S.512

شناسه محصول: 50

پلیمر مکمل بتن G.S.512 یک محصول مناسب جهت اضافه نمودن به مخلوط بتن برای ایجاد ویژگی‌های مقاومتی در بتن‌هایی است که به نام بتن‌های پلیمری (LMC) برای سازه‌های خاص تولید و اجرا می گردند. ویژگی این نوع بتن‌ها بالاتر بودن مقاومت‌های خمشی، کششی، نفوذناپذیری و دوام در محیط های خورنده نسبت به بتن‌های فاقد این مواد است.

پلیمر مکمل بتن G.S.512 با مواد اضافه شونده دیگر از جمله فوق روان کننده‌ها و میکروسلیس امکان مخلوط شدن و اضافه شدن به مخلوط بتن را دارد و علاوه بر ایجاد خواص ذکر شده مقداری باعث کاهش نسبت آب به سیمان خواهد شد.

توجه نمایید که بتن های حاوی پلیمر بتدریج به کسب مقاومت می‌رسند و مقاومت‌های اولیه این بتن ها پایین‌تر از بتن کنترل می‌باشد، ولی مقاومت‌های نهایی بالاتری دارند. در بتن‌ها و ملات‌های حاوی پلیمر لاتکس انقباض مرحله خشک کمتر و مقاومت های کششی و خمشی حدود 20 تا 30 درصد و مقاومت فشاری در دراز مدت حدود 10 تا 15 درصد بالاتر از بتن کنترل خواهد بود . اینگونه بتن‌ها مقاومت سایشی بالاتری نیز در مقایسه با بتن های عادی هم در مقابل سایش‌های شیمیایی و هم فیزیکی دارند.

نقد و بررسی‌ها پلیمر مکمل بتن G.S.512

جستجو