مواد آبند بتن پودر G.S.312 (پودر)

مواد آبند بتن پودر G.S.312 (پودر)

شناسه محصول: 34

مواد آبند بتن پودر G.S.312 یک افزودنی مکمل بتن به صورت پودر است . این ماده ترکیبی از  مواد آب‌گریز و آب‌بندکننده مخصوص سازه‌های آبی و یا بتن‌هایی است که علاوه بر دارا بودن مشخصات مقاومتی، باید دارای خصوصیت عدم نفوذ پذیری و یا حداقل نفوذ پذیری ممکن باشند. این ماده بر خلاف ملات آب بند یک پوشش سطحی نمی باشد بلکه کلیه منافذ و کانال های موئین عبور آب در بتن را مسدود می‌ نماید.

کاربرد مواد آبند بتن پودر G.S.312

در طرح اختلاط بتن سازه‌های آبی و نفوذ ناپذیر یا کم نفوذ ، دو ویژگی مهم می‌بایست مد نظر قرار گیرد:

  • تراکم‌پذیری دانه ها یا مصالح به کار برده شده.
  • انسداد منافذ ریز و لوله‌های موئینه که باعث نشت آب به خارج  دیواره بتنی می‌گردد.

مواد آبند بتن پودر G.S.312 که شامل مواد کاهش دهندهء آب و مواد آب بند می‌باشد  هر دو ویژگی فوق را  کنترل و بهبود می دهد. با کاهش نسبت آب در بتن، افزایش تراکم در بخش جامد ایجاد شده و با مسدود نمودن منافذ ، نفوذپذیری بتن کم می‌شود.

مواد آب بند بتن پودری را می‌توان هم قبل از افزودن آب و هم بعد از افزودن آب، در بچینگ و یا میکسر به مواد جامد یا بتن آماده اضافه نمود.

در طرح اختلاط بتن‌های نفوذ ناپذیر، باید دقت نمود که نسبت آب به سیمان بالاتر از 40 درصد نباشد و در صورت نیاز با افزودن مواد فوق‌روان‌کننده ، به اسلامپ مورد نیاز دست یافت. نسبت آب به سیمان بیشتر از 40% باعث ایجاد فضاهای خالی در بتن گردیده و عبور آب را ممکن می‌سازد. باید دقت نمود که مصرف این ماده در بتن‌های با کیفیت پایین موجب آب بندی نمی‌گردد. لذا طرح اختلاط مناسب با به کار بردن مصالح در محدودهء دانه بندی قابل قبول آیین نامه‌ها و همچنین رعایت شکل و نوع مـصالح سنگـی و مـقـدار حداقـل عیار بتن  350  کیلوگرم بر مترمکعب سیمـان توصیـه  می گردد.

استفاده از نوارهای آب بند ( واتر استاپ ) در بین لایه‌های ناپیوسته و در لبه‌ها و کف‌ها مطابق استاندارد، لازم می باشد.

نقد و بررسی‌ها مواد آبند بتن پودر G.S.312 (پودر)

جستجو