سامیت

سامیت

شناسه محصول: 59

سامیت نوعی سیمان منبسط شونده با قدرت زیاد است که جهت استفاده در معادن سنگ یا در تخریب بتن‌های حجمی که نیاز به تخریب آرام بدون استفاده از مواد انفجاری است کاربرد دارد. این ماده که از ترکیب و پخت مواد خام معدنی بدست می آید ،  پس از آسیاب‌شدن و آماده سازی بصورت پودر عرضه می‌گردد.

این ماده فقط ایجاد انبساط بصورت تدریجی و در زمانی محدود نموده و در نتیجه چنانچه بعد از مخلوط شدن با آب در محیط بسته قرار گیرد پس از چند ساعت و با شروع واکنشها، به دیواره محیط فشار وارد آورده و ایـن فشار در شرایـط ایــده آل می تـوانــد تــا 8000 ton/m2 برسد. ترکیب مواد اولیه و محصول نهایی به صورتی است که حدود 70 درصد نیروی انبساطی در طول کمتر از 24 ساعت اولیه و بقیه بعد از این مدت حاصل می گردد.

نقد و بررسی‌ها سامیت

جستجو