رفتن به بالا
تلفن : 031-5237-3922

روغن قالب G.S.305 | گروت سازان ساورد | تولید کننده گروت در اصفهانروغن قالب G.S.305


توضیحات محصول

         روغن قالب G.S.305 یک مادهء چـرب کننده سطـوح قالب‌های بتـن بر پایه اسیدهای چرب می‌باشد که به منظور جلوگیری از  چسبندگی بتن به سطح قالب‌ها، جداشدن راحت قالب و ایجاد سطوح بهتر و بدون حفره در بتن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

G.S.305 برای قالب‌های چوبی و فلزی قابل استفاده است. مواد نفتی مثل گازوئیل یا روغن‌‌های سوخته اثرات نامطلوب بر روی بتن تازه خواهند داشت و موجب توقف گیرش بتن و کاهش مقاومت بتن در قسمت‌های سطحی می‌گردد. استفاده از G.S.305 علاوه بر ایجاد سطوح صاف بتنی و جداشدن راحت قالب، عوارضی در ایجاد واکنش‌های سیمان و آب ایجاد نمی‌کند و در جلوگیری از تبخیر آب بتن نیز موثر می‌باشد.

مزایای استفاده ازروغن قالب

-جدا شدن سریع قالب از سطح بتن

-ایجاد سطح بهتر خصوصاً در بتن نما

-صرفه جویی در هزینه به علت تمیز ماندن و دوام قالب‌ها

-لغزندگی مناسب در سطح بین قالب و بتن در زمان بتن‌ریزی و ویبراسیون باعث عدم تجمع حباب‌های هوا در این محل شده و در نتیجه باعث حذف عیوب سطحی بتن می‌گردد.

-با توجه به اینکه این روغن به صورت یکنواخت در یک فیلم نازک آب‌گریز روی سطح قالب کشیده می‌شود از ایجاد غیر یکنواختی‌‌های سطحی بتن از نظر رنگ و رخنمون بتن جلوگیری می‌کند.

-اقتصادی بودن استفاده از روغن قالب به جای روغن‌های معمولی و مواد نفتی در دراز مدت.