روغن قالب G.S.305

روغن قالب G.S.305

شناسه محصول: G.S.305

روغن قالب G.S.305 یک مادهء چـرب کننده سطـوح قالب‌های بتـن بر پایه اسیدهای چرب می‌باشد که به منظور جلوگیری از  چسبندگی بتن به سطح قالب‌ها، جداشدن راحت قالب و ایجاد سطوح بهتر و بدون حفره در بتن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روغن قالب G.S.305 برای قالب‌های چوبی و فلزی قابل استفاده است. مواد نفتی مثل گازوئیل یا روغن‌‌های سوخته اثرات نامطلوب بر روی بتن تازه خواهند داشت و موجب توقف گیرش بتن و کاهش مقاومت بتن در قسمت‌های سطحی می‌گردد. استفاده از روغن قالب G.S.305 علاوه بر ایجاد سطوح صاف بتنی و جداشدن راحت قالب، عوارضی در ایجاد واکنش‌های سیمان و آب ایجاد نمی‌کند و در جلوگیری از تبخیر آب بتن نیز موثر می‌باشد.

مزایای استفاده از روغن قالب G.S.305

  • جدا شدن سریع قالب از سطح بتن
  • ایجاد سطح بهتر خصوصاً در بتن نما
  • صرفه جویی در هزینه به علت تمیز ماندن و دوام قالب‌ها
  • لغزندگی مناسب در سطح بین قالب و بتن در زمان بتن‌ریزی و ویبراسیون باعث عدم تجمع حباب‌های هوا در این محل شده و در نتیجه باعث حذف عیوب سطحی بتن می‌گردد.
  • با توجه به اینکه این روغن به صورت یکنواخت در یک فیلم نازک آب‌گریز روی سطح قالب کشیده می‌شود از ایجاد غیر یکنواختی‌‌های سطحی بتن از نظر رنگ و رخنمون بتن جلوگیری می‌کند.
  • اقتصادی بودن استفاده از روغن قالب به جای روغن‌های معمولی و مواد نفتی در دراز مدت.

نقد و بررسی‌ها روغن قالب G.S.305

جستجو