تاپ ملات 100

تاپ ملات 100

شناسه محصول: 100

تاپ ملات 100 ملات سخت کننده کف با دانه‌های معدنی مقاوم در فشار و سایش است که بصورت پودر عرضه می‌گردد و پس از مخلوط شدن با آب به صورت یک لایه با ضخامت 1 الی 3 سانتیمتر، روی بتن تازه (مطابق با دستورالعمل) اجرا می‌شود.

خصوصیات تاپ ملات 100

ترکیب تاپ ملات 100 شامل مخلوطی از سیمان ، سنگ‌ دانه‌های کوارتزیت و ریزدانه‌های کروندوم با دانه بندی مناسب، پیگمنت‌های رنگی و مواد اضافه شونده جهت افزایش مقاومت و کاهش نفوذپذیری است . این طرح مخلوط که پس از آزمایشات متعدد و تجربیات اجرایی بدست آمده است، یک ملات مقاوم در برابر سایش برای رویه سطح بتن محیط‌های باز با ترافیک متوسط تا زیاد می‌باشد.

نقد و بررسی‌ها تاپ ملات 100

جستجو