افزودنی بازدارنده‌ خوردگی میلگرد در بتن G.S.214L

افزودنی بازدارنده‌ خوردگی میلگرد در بتن G.S.214L

شناسه محصول: 76

افزودنی بازدارنده‌ خوردگی میلگرد در بتن G.S.214L محصولی است بر پایه‌ی مواد شیمیایی که از خوردگی فولاد در بتن جلوگیری می‌کند و به عنوان ماده‌ی بازدارنده در خوردگی میلگردها در بتن مسلح و استرندها در بتن‌های پیش‌تنیده کاربرد دارد. این ماده‌ی مضاف بصورت مایع به مخلوط بتن هنگام ساخت اضافه می‌‌گردد.

نقد و بررسی‌ها افزودنی بازدارنده‌ خوردگی میلگرد در بتن G.S.214L

جستجو