چسب کاشت آرماتور G.S.563 &564

با توسعه مکانیزم‌های حفاری و سوراخکاری در بتن ، امکان تعمیر یا تغییر در سازه‌هایی که به دلیل تغییر طرح و یا بازسازی لازم است در آن‌ها میلگرد بصورت انتظار برای ادامه عضو بتنی کاشته شود فراهم گردیده است. اتصال یا کاشت میلگرد در بتن پایه باید بصورتی انجام گیرد که بتواند مثل میلگرد اصلی  شبکه تقویت در بتن بتواند مقاومت‌های برشی و کششی کافی ایجاد کند. برای کاشت آرماتور استفاده از دوغاب سیمان یا ملات‌های ماسه – سیمان ساده بسیار خطرناک است و بدلیل انقباضی که در همه مخلوط‌های سیمانی وجود دارد بعد از خشک شدن و از دست دادن آب، آرماتور کاشته شده براحتی با کمترین فشار از جا کنده می‌شود. استفاده از هر مخلوط دیگری که درآن آب و یا مواد فرار بکار رود همین عارضه را ایجاد می‌کند مگر با اضافه کردن مواد مناسب جمع شدگی آن در روزهای اول جبران گردد و تنش انبساطی ضعیفی نیز جهت اطمینان از پر شدن فضای اطراف آرماتور و چسبیدن ملات به دیواره‌های جانبی سوراخ محل کاشت فراهم شود.

G.S.563-E و G.S.564C ملات‌ یا چسب مخصوص کاشت آرماتور هستند که در آن‌ها با استفاده از سیمان جبران کننده انقباض و یا رزین‌های مناسب که پس از خشک شدن جمع شدگی ندارند اتصال بسیار محکمی بین آرماتور و سازه‌ی ‌بتنی پایه فراهم می‌آید که تحت فشارهای پیچشی یا تنش‌های کششی، آرماتور کاشته شده از پایه جدا و یا لق نمی‌شود و همچون آرماتور شبکه از اتصال کافی برای ادامه عضو بتنی برخوردار است.

اتصال و گیرداری میلگردی که با این محصولات کاشته شوند در حدی است که هنگام آزمایش ، جدا شدگی در بتن اتفاق می‌افتد نه در محل اتصال با چسب .

آزمون مربوطه مطابق طرح زیر شامل بیرون کشیدن میلگرد ساده یا آجدار از کیوب بتنی کاشته شده در آن میباشد .

کاربرد

ملات‌های چسبندهG.S.564C(پایه سیمانی) و G.S.563E (پایه‌اپوکسی)   

برای کاشت آرماتور در بتن بصورت افقی یا قائم بکار ‌می‌رود.

ویژگی‌ها

در ملات G.S.564C که نوعی روان ملات بدون انقباض همراه رزین‌های چسبنده است با استفاده از سیمان جبران کنندهء انقباض یا مواد انبساط‌ زا ، علاوه بر ایجاد چسبندگی، انقباض سیمان پرتلند جبران و مقداری انبساط در طول 3 روز اولیه پس از اجرا ایجاد می‌گردد.  این دو ویژگی اطمینان کافی از اتصال کامل و تحت فشار آرماتور را به بتن پایه به دست می‌دهد .

در چسب G.S.563E پایه اپوکسی که شامل یک خمیر و مایع هاردنر می‌باشد پس از مخلوط شدن دو جزء ملاتی روان بدست می‌آید که پس ازکاشت آرماتور در این ملات و پس از گذشت 24 ساعت به علت قدرت چسبندگی زیاد و عدم جمع شدگی ،اتصال کامل و مطمئن بین آرماتور و بتن پایه بوجود می‌آید.

 

محصولات مرتبط

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ است.
طراحی و توسعه : تجارت الکترونیک آروند