مواد حجم دهنده بتن و ملات در حالت خمیری G.S.810

مواد حجم دهنده بتن و ملات در حالت خمیری G.S.810

شناسه محصول: 53

جهت عملیات پرکنندگی حفرات و فضاهای خالی ایجاد شده در بتن و ملات لازم است حجم مخلوط سیمانی در حالت خمیری و قبل از سخت شدن مقداری افزایش یابد تا بتواند فضاهای مورد نظر مثل حفرات و شکاف‌ها و فضاهای محدود را کاملاً پر کنند. این فضاهای محدود مثل داکت‌های بتنی و پشت صفحات نگهدارنده عمودی در تونل‌ها، اعضای حایل یا نگهدارنده زیر شناژ‌های قدیمی‌تر، صفحات فلزی نگهدارنده افقی در کارهای صنعتی و بطور کلی در مواردی که جمع‌شدگی یا نشست مخلوط سیمانی به شکل دوغاب یا ملات در حالت خمیری باعث جدا شدگی آن از دیواره‌های محل اجرا  می‌گردد، می باشد. با استفاده از اکسپندر G.S.810 ، فشردگی ناشی از افزایش حجمی مخلوط در حالت پلاستیک باعث چسبندگی خوب ملات یا اعضاء قرار گرفته داخل آن مثل لوله‌ها یا کابل‌ها و همچنین دیواره‌های جانبی اطراف خواهد شد.

نقد و بررسی‌ها مواد حجم دهنده بتن و ملات در حالت خمیری G.S.810

جستجو