ملات پوشش تقویتی سطح G.S.567

ملات پوشش تقویتی سطح G.S.567

شناسه محصول: 52

پوشش بدنه‌ی قایق و کشتی، یک ماده ترکیبی دو جزئی از مواد پلیمری و معدنی است برای سطوحی که در معرض تنش‌های مکانیکی و شیمیایی شدید قرار می‌گیرند . از جمله‌ی این موارد علاوه بر بدنه‌ی خارجی شناورها، می‌توان به سطوح بتنی سدها، اسکله‌ها، پایه‌های بتنی سکوهای واقع در آب ، سطوح داخلی و خارجی منابع آب آشامیدنی فلزی و بتنی که در معرض خوردگی هستند اشاره نمود.  این ترکیب پس از سخت شدن در مقابل فشار، ضربه، مواد شیمیایی و عوامل محیطی، مایعات وگازهای شیمیایی خورنده مقاوم می‌باشند.

نقد و بررسی‌ها ملات پوشش تقویتی سطح G.S.567

جستجو