ملات آب‌بند کریستالی G.S.244

ملات آب‌بند کریستالی G.S.244

شناسه محصول: 69

بتن پس از اجرا به دلایل مختلفی از جمله انقباض و فرار آب دچارحفرات ریز یا منافذی می‌گردد که بصورت شکاف‌ یا لوله‌های موئین به هم متصل شده و آب از یکطرف دیواره بتن به طرف دیگر در سطوح افقی و عمودی نشت و یا جریان پیدا می‌کند . در سازه‌های آبی از جمله منابع آب و استخرها یا باید در مرحله ساخت از بتن‌های طراحی شده و ساخته شده با مواد افزودنی مناسب جهت آب‌بند نمودن استفاده نمود

(موادی چون G.S. 556  و 312  G.S.) ویا پس از اجرای سازه بتنی سطوح در تماس با آب به وسیله ملات و پوشش آب‌بند پوشش داده شود.

ملات آب‌بند کریستالی G.S.244 یک ملات پایه سیمانی با ترکیبی از عناصر مختلف شیمیایی و معدنی است که پس از اجرا روی سطوح بتن طی سازوکاری شامل نفوذ بداخل منافذ و به عمق تا حدود 5 سانتی‌متر ، با مواد پس ماند داخل منافذ که هیدروکسیدکلسیم و سیمان‌های هیدراته نشده است ترکیب شده و بلورهایی تشکیل می‌دهد که با جذب آب و رشد بلورها باعث بسته شدن منافذ ، حتی آنها که با دهانه 10 تا 20 آنگسترم هستند، شده و در عین حال که امکان تنفس بتن را از بین نمی‌برد ، از عبور آب جلوگیری خواهد کرد . این سازوکار در فشارهای هیدرواستاتیک بالا و در حد سازه‌های عمرانی معمول ، عمل‌کننده است و باعث نفوذ ناپذیری بتن می‌گردد .

نقد و بررسی‌ها ملات آب‌بند کریستالی G.S.244

جستجو