رفتن به بالا
تلفن : 031-5237-3922

فلوئیدیفایر G.S.245 | گروت سازان ساورد | تولید کننده گروت در اصفهانفلوئیدیفایر G.S.245


توضیحات محصول

       G.S.245 مواد اضافه شونده به سیمان خالص و یا مخلوط‌ سیمان – ماسه در دوغاب ها و ملات های تزریقی است این پودر چند جزئی که ترکیبی از مواد معدنی و شیمیایی می باشد به منظور ایجاد چهار ویژگی مهم در این مخلوط ها شامل کاهش نسبت آب به سیمان، تأخیر در گیرش های اولیه و ثانویه ، انبساط حالت خمیری مخلوط قبل از سخت شدن و جلوگیری از آب انداختن پس از اجرا مورد استفاده قرار می‌گیرد.