رفتن به بالا
تلفن : 031-5237-3922

دوغاب سیمان -پلیمر G.S.215 | گروت سازان ساورد | تولید کننده گروت در اصفهاندوغاب سیمان -پلیمر G.S.215

 

 


توضیحات محصول

 

این دوغاب ویژه، که پس از اختلاط مخلوط خشک بسته‌بندی شده با آب حاصل می‌گردد می‌تواند در تثبیت خاک‌های سبک وزن و منشاء غبار از طریق تزریق و یا پاشش مؤثر واقع شود.

مزیت عمده‌ی این محصول در مقایسه با موادی چون مالچ، سازگاری بیشتر با محیط زیست، اقتصادی بودن و امکان تولید و اجرا در حجمی وسیع‌تر و آسان‌تر می‌باشد.