ساورد گچ G.S.201A, 201B &201C

ساورد گچ G.S.201A, 201B &201C

شناسه محصول: 64

ساورد گچ، محصولی است اصلاح شده، که کاربردهای متنوع در کارهای ساختمانی و هنری دارد. این گچ برحسب خواص کاربردی آن در سه کد متفاوت توسط شرکت گروت سازان ساورد تولید و عرضه می‌گردد. خواص فیزیکی، پیوستگی ذرات، چسبندگی بالا، کارپذیری، دوام و مقاومت مکانیکی عالی، عدم داشتن عوارض گچ‌های معمولی پس از سخت شدن، آب‌گریزی و حفظ مقاومت در معرض آب از مشخصات ویژه گچ اصلاح شده ساورد می‌باشد. از مزایای دیگر آن می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

-چسبندگی بسیار خوب به زیر کار و ذرات به همدیگر

-مقاومت مکانیکی کافی با توجه به نوع و محل کاربرد

-عدم نیاز به رابیتس و توری در سطوح زیرکار فلزی و صیقل

-مقاومت در مقابل رطوبت محیط با داشتن خاصیت آب‌گریزی

-پوشایی بالا در نوع مربوط به پوشش نهایی و وزن کم در مورد انواع مورد استفاده بصورت حجیم

-سهولت اجرا

نقد و بررسی‌ها ساورد گچ G.S.201A, 201B &201C

جستجو