رفتن به بالا
تلفن : 031-5237-3922

افزودنی بازدارنده‌ی خوردگی میلگرد در بتن G.S.214L | گروت سازان ساورد | تولید کننده گروت در اصفهانافزودنی بازدارنده‌ی خوردگی میلگرد در بتن G.S.214L


توضیحات محصول

    ماده‌ی افزودنی G.S.214L محصولی است بر پایه‌ی مواد شیمیایی که از خوردگی فولاد در بتن جلوگیری می‌کند و به عنوان ماده‌ی بازدارنده در خوردگی میلگردها در بتن مسلح و استرندها در بتن‌های پیش‌تنیده کاربرد دارد. این ماده‌ی مضاف بصورت مایع به مخلوط بتن هنگام ساخت اضافه می‌‌گردد.