مواد هوازای بتن G.S.301

مواد هوازای بتن G.S.301

شناسه محصول: 33

          مواد هوازای بتنG.S.301یک ماده افزودنی برای تولید حباب‌های ریز هوا درمخلوط بتن می‌باشد. حبابهای میکروسکوپی تولید شده توسط این مواد در سطوح بین آب و سیمان و مصالح سنگی به طور یکنواخت در تمام بتن پخش می‌شوند. این نوع حباب‌های بسیار کوچک با حباب‌های درشت ناشی از تبخیر آب‌های اضافی در بتن و یا تخلخل ناشی از عدم ویبره و جاگیری عناصر مختلف مخلوط متفاوت است و عملکرد آن‌ها در مقابل سیکل‌های یخبندان – ذوب در این دو نوع برعکس یکدیگرند. هوازای G.S.301 با مشخصات الزامی استانداردهای ASTM C260 و BS5075 (بخش دوم) به عنوان افزودنی هوازا مطابقت دارد.

مزایا

-افزایش دوام و مقاومت بتن در برابر تخریب ناشی از یخ زدن و ذوب شدن‌های متوالی آب در فصل سرد بخصوص در بتن‌های نما (اکسپوز) و در مناطق معتدل و سرد.

-کاهش آب انداختگی (bleeding) و جدا شدن دانه‌ها (Segregation) بخصوص در صورت ضعیف بودن کیفیت طرح اختلاط و سنگدانه و کمک به عملکرد مواد روان‌کننده.

-افزایش کارآیی و سهولت اجرا  مخصوصاً در بتن‌های پمپی.

معایب

توجه داشته باشید که به ازای هر یک درصد افزایش هوا در مخلوط‌های سیمانی تا حدود 5% از مقاومت فشاری کاسته می‌شود. براین اساس لازم است همراه با مواد هوازا از مواد کاهنده‌ی آب جهت جبران کاهش مقاومت و افزایش دانسیته‌ی بتن سخت شده استفاده نمود.

نقد و بررسی‌ها مواد هوازای بتن G.S.301

جستجو