مواد اضافه شونده دافع آب جهت بتن ریزی زیرآب G.S.339

مواد اضافه شونده دافع آب جهت بتن ریزی زیرآب G.S.339

شناسه محصول: 43

    G.S.339 یک ماده اضافه شونده به مخلوط های سیمانی برای جلوگیری از شسته شدن و پراکندن اجزاء مخلوط از هم در جریان اجرای بتن و یا گروت در زیر آب می‌باشد . این ماده همراه با اضافه شونده‌های دیگر از جمله مواد فوق‌روان کننده و مواد چسبنده برای تولید بتن ، ملات‌های ترمیم کننده و گروت باعث متراکم ماندن و عدم پراکندگی اجزاء تشکیل دهنده مخلوط در شرایط فشارآب ساکن  محیط‌های دریایی  می‌گردد .

در طراحی مخلوط‌های بتن و ملات جهت سازه‌های زیر آب، نوع و اندازه سنگ‌دانه‌ها ، مقدار مواد سیمانی (سیمان + پوزولان طبیعی یا صنعتی) ، نوع اضافه شونده‌های ضدخوردگی و سایر عوامل دخیل در اجرایی نمودن مخلوط به طریق تِرمی(Tremie) و یا تزریق با پمپ ، مهم می‌باشد و مواد دافع آب با رعایت مسائل طراحی صحیح مخلوط می‌تواند کیفیت مطلوب را پس از اجرا به دست دهد. حداقل مقدار سیمان در این مخلوط‌ها باید  400 kg/m3و مقدار ماسه 45 درصد یا بیشتردر نظر گرفته شود .

نقد و بررسی‌ها مواد اضافه شونده دافع آب جهت بتن ریزی زیرآب G.S.339

جستجو