مواد اضافه شونده بتن ضد باکتری G.S.338

مواد اضافه شونده بتن ضد باکتری G.S.338

شناسه محصول: 42

منافذ سطح بتن در محیطهایی که مواد ارگانیک وجود دارد محل نفوذ و رشد باکتری ها می گردند. در این منافذ سطحی، وجود رطوبت و دمای مناسب بهترین محیط را در انبارها و سیلوهای نگهداری مواد پروتئینی و سلولزی برای رشد میکروب ها و باکتری ها در سطوح افقی و عمودی فراهم می‌آورد عوارضی چون :

  • آلودگی های شیمیایی و میکروبی و انتشار به اطراف
  • تجزیه مواد آلی و ایجاد اسیدهای خورنده‌ی آهن
  • ایجاد کانالهای موئینه در بتن و افزایش نفوذپذیری
  • ایجاد سطح کثیف و عدم امکان پاکسازی با مواد شوینده به علت عمیق بودن حفرات.
  • از خطرات دیگر عدم دقت در طراحی و اختلاط بتن مناسب این گونه سازه ها می باشد.

علاوه بر عوارض فوق، در اثر تغییرات بیوشیمیایی ، اولین  حمله از طریق اسیدهای آلی ایجاد شده صورت می‌گیرد، اسیدها بتدریج سیمان را خمیر کرده و حل می کنند تخمیر مواد آلی باعث از بین رفتن تدریجی سطح بتن و نفوذ به عمق می شود.

سطح دیوار آشپزخانه ها  و طباخی ها ، سطوح سالن های ژیمناستیک، اتاق دوش در مجتمع های ورزشی، بعد از مدتی دارای  لکه های سیاه در سطح می شوند که عامل این لکه ها همان ارگانیسم های خورنده بتن هستند. بیماری آتلت پا از جمله بیماریهایی است که در این محیط‌ها ایجاد می‌شود این عوارض در بتن های نفوذ پذیر و درشت‌دانه بیشتر بوجود می آید . استفاده از مواد مضاف ضد باکتری در بتن می‌تواند از ایجاد باکتری های بیماری زا، جلبک ها و لکه‌های سیاه پس از بهره‌برداری جلوگیری نماید.

ماده افزودنی G.S.338 بصورت مایع همراه با اضافه شونده های  دیگر مثل فوق روان کننده ها به بتن اضافه می گردد.

نقد و بررسی‌ها مواد اضافه شونده بتن ضد باکتری G.S.338

جستجو