ملات سیمانی جهت تزریق در سنگ و خاک G.S.750-S

ملات سیمانی جهت تزریق در سنگ و خاک G.S.750-S

شناسه محصول: 49

G.S.750S ملات سیمانی بسته‌بندی شده بصورت خشک و آماده‌ی اجرا پس از اختلاط با آب، محصولی است بر پایه‌ی سیمان و مواد افزودنی که علاوه بر داشتن قابلیت نفوذ به داخل شکاف‌ها و منافذ ریز سنگ و خاک دارای خواصی چون عدم انقباض پس از گیرش و کسب مقاومت در زمان کوتاه می‌باشد و به عنوان دوغاب تزریقی پرکننده و مسدود کننده در تونل‌ها، دیواره‌های نگهدارنده و در تثبیت خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دوغاب دارای خواص ضدسولفات با قلیائیت کاهش یافته و محتوی مضاف‌های بازدارنده در واکنش‌های قلیا- سنگ‌دانه می‌باشد.

موارد استفاده

تزریق در سنگ برای کارهای تثبیت و پایدارسازی دیواره‌ها و مسدود نمودن نشت آب

تثبیت خاک و جلوگیری از حرکت سنگ‌دانه‌ها و خاک‌های سطحی در اثر عوامل مختلف محیطی

تزریق دوغاب سیمان در تأسیسات خشکی و دریایی که لازم است کار پایدارسازی با دوغاب صورت گیرد

تزریق دوغاب در فواصل بین اعضاء سازه‌ی بتنی یا تجهیزات نصب شده‌ی ایستگاهی به منظور تثبیت قطعات یا اعضاء در یک ماتریکس واحد

نقد و بررسی‌ها ملات سیمانی جهت تزریق در سنگ و خاک G.S.750-S

جستجو