روان کننده بتن

روان کننده بتن G.S.1000

شناسه محصول: 29

روان کننده بتن دیرگیر  G.S.1000 ماده‌ای است افزودنی با خاصیت دیرگیر کننده بر پایه لیگنوسولفونات‌ و فاقد کلراید. ترکیب این ماده جهت استفاده در مناطق گرم و یا شرایط خاصی از بتن‌ریزی است که نیاز به تاخیر در گیرش اولیه و کاهش حرارت هیدراسیون می‌باشد. در بتن ریزی‌های حجیم، لازم است حرارت هیدراسیون و گیرش بتن برای ایجاد پیوستگی در لایه‌های بعدی کنترل گردد. کاربرد همزمان این ماده با دیگر مواد افزودنی تولید این شرکت در مخلوط بتن سازگاری دارد، بدین منظور، کلیه مواد افزودنی باید به صورت مجزا به مخلوط اضافه گردند و نباید قبل از افزودن، با یکدیگـر مخلوط شوند. G.S.1000 برای استفاده با انـواع سیمان پرتلند، سیمان SRC و مـواد جایگــزین سیمـان نظیـر خاکستربادی و میکروسیلیس مناسب می‌باشد.

مزایای استفاده از G.S.1000

  • امکان افزایش اسلامپ بتن به میزان 5 تا 7 واحد با حفظ نسبت آب به سیمان.
  • امکان حمل طولانی بتن بدون کاهش قابل ملاحظه اسلامپ.
  • مناسب برای بتن ریزی‌های پیوسته در سازه‌های خاصی که نیاز به تاخیر در گیرش اولیه دارند.
  • کاهش آب و افزایش زمان کارپذیری و اجرای آسانتر.
  • کنترل گیرش توسط این روان‌کننده، اجرای بتن با قالب لغزنده را بهبود بخشیده و از ایجاد اتصال سرد در بتن ریزی‌های حجیم جلوگیری می نماید.
  • کاهش فضاهای خالی در نتیجه افزایش وزن مخصوص.
  • مناسب برای بتن‌ریزی در مناطق با آب و هوای گرم و خشک.
  • مناسب برای استفاده در بتن ریزی‌هایی که به علت بعد مسافت نیاز به تاخیر در گیرش اولیه دارند.

نقد و بررسی‌ها روان کننده بتن G.S.1000

جستجو