گروت چیست؟

◊گروت چیست؟

ماشین‌آلات، ستون‌ها و تجهیزات در هنگام بهره برداری  و کار تنش‌های گوناگونی ازجمله  فشار ، لرزش، پیچش، نیروهای جانب مرکز و نیروهای کششی و خمشی ایجاد می‌کنند. برای انتقال یکنواخت این تنش‌ها، یک بستر فلزی و  یک پایهء بتنی بر روی پی طراحی می‌شود. پیوستگی کامل بین صفحۀ فلزی و بتن پایه و ثابت شدن کامل مهارها در فضای انکرهول‌ها و انکرباکس‌ها موجب انتقال یکنواخت تنش به پایه‌ها و پی‌ها گردیده و استحکام قطعات، دوام و کارآیی آن‌ها را بیشتر می‌کند. این پیوستگی به وسیلهء ملاتی با ویژگی‌های متمایز از ملات‌های معمول به نام گروت بدون انقباض و یا با برگردان فارسی روان ملات بدون انقباض ایجاد می گردد. استفاده از  روان ملات‌های ساده و یا گروت‌های نامرغوب این اتصال را به شکل صحیح انجام نمی‌دهد زیرا با استفاده از چنین ملات‌هایی به علت انقباض سیمان و عدم کنترل آن ، حفره‌ها یا فواصلی به وجود می آید که باعث جدا شدن تدریجی صفحه فلزی و میله های مهار داخل گروت از گروت می‌گردد. از عوارض عمده ناشی از به کار بردن روان ملات‌های ساده یا گروت‌های نامرغوب در فضای طراحی شده برای گروت  بدون انقباض، می‌توان از  به هم خوردن حالت تراز ماشین آلات و ستون‌ها ، تابدار‌شدن بستر فلزی، جدا شدن بستر فلزی از گروت ، ایجاد لرزش و شرایط خطرناک کار، استهلاک زیاد، نیاز به تعمیرات مکرر و در نهایت ایجاد خسارت تا توقف تولید را می‌توان نام برد . به منظور جلوگیری از وقوع عوارض و پر کردن اینگونه فضاهای خالی، از گروت بدون انقباض (Non-Shrink Grout) استفاده می‌شود.این نوع گروت ها ،حداکثر پیوستگی‌، استحکام و توزیع یکنواخت نیروها و تنش‌ها را در بستر نصب به وجود می‌آورند و موجب انتقال صحیح بار و نیروهای استاتیکی و دینامیکی به پایه‌ها می‌گردند.

یک گروت مطمئن علاوه بر اینکه باید قادر به ایجاد یکپارچگی بین اعضاء انتقال بار و متحمل بار پس از سخت‌ شدن باشد‌، لازم است دارای غلظتی روان در زمان اجرا بـدون ته نشینی دانـه‌ها، با انبساط های کنترل شده‌، چسبندگی خوب، نفوذ پذیری حداقل، مقاومت‌های اولیه و نهایی بالا ، نداشتن سنگ‌دانه‌های دارای پتانسیل واکنشهای مخرب از جمله قلیا- سیلیس و قلیا- کربنات و مهم‌تر نداشتن انقباض‌ در کلیهء مراحل خمیری و سخت شده (Dry Shrinkage Plastic &) باشد.

شرکت گروت سازان ساورد با مجهز کردن آزماشگاه تحقیقاتی و کنترل کیفیت محصولات خود به جدیدترین ابزار اندازه‌گیری در پارامترهای مورد نظر مفتخر است که اولین و تنها دارنده‌ی نشان استاندارد تشویقی در کیفیت گروت‌های بدون انقباض در ایران بوده و بیش از 50 هزار تن انواع گروت‌های تولیدی این شرکت تاکنون در بزرگ‌ترین پروژه‌های صنعتی کشور مورد استفاده قرار گرفته است . این شرکت امیدوار است به تدریج و با شناخت بهتر، تمایز بین روان ملات بدون انقباض و ملات‌های ساده ، مورد دقت نظر مهندسین و طراحان پروژه‌های صنعتی قرار گیرد و در انتخاب و اجرای این ماده حساسیت‌های لازم  اعمال گردد .

◊ویژگیهای  یک گروت استاندارد:

1.غلظت یا قوام ( consistency)

مقدار غلظت گروت که تحت معیار جریان یافتن یا روانی (flow)مطرح می‌گردد و همچنین مدت دوام آن در طول اجرا نقش مهمی در کیفیت و سهولت اجرا دارد.  این پارامتر از تغییر جزئی در نسبت آب به پودر تاثیر پذیر است  و تغییرات  مقدار آب مخلوط، تاثیرات زیاد در مقدار روانی آن خواهد داشت. در گروت هایG.S.Sبا مقدار آب تعیین شده غلظت مناسب برای اجرای گروت و پر شدن کامل زیر بستر فلزی به دست می‌آید و با رعایت کامل دستورالعمل‌ها و انتخاب نوع مناسب گروت، در مدت زمان لازم و اعلام شده مقدار روانی حفظ  می‌گردد.  مقدار جریان پذیری یا روانی گروت طبق روش استانداردهای   ASTM.C1437 و یا استاندارد ملی ایران به شماره 18644 برای گروت‌های روان وASTM C939  و یا استاندارد ملی ایران به شماره 17510 برای گروت‌های دانه ریز و بسیار روان آزمایش می‌گردد که قابل انطباق با روش‌های آزمون در استانداردهایEN 445 و   DIN EN 445 نیز می‌باشد و الزامات ذکر شده در آن استانداردها  (DIN EN447  EN 447) را هم برآورده می‌نماید. نتایج با توجه به وضعیت جریان پذیری گروت‌ها، نوع گروت و مقدار آب مخلوط درجدول مشخصات فنی ضمیمه آورده شده است.

2.آب انداختگی

دقت در نسبت‌های اختلاط، انتخاب  مصالح و مواد اولیهء مناسب موجب عدم آب انداختگی یا حداقل آب انداختگی گروت‌های S . G.Sدر زیر صفحه فلزی می‌گردد. پدیدهء آب انداختگی مخلوط‌های سیمانی باعث نشست و ته نشینی مواد جامد آن می‌شود وعدم یکنواختی حاصل موجب ضعیف شدن خصوصیات مخلوط و کاهش شدید مقاومت خواهد شد. در گروت‌‌های G.S.S آزمایش آب  انداختگی بر اساس روش استاندارد EN 445  که برای گروت‌ها تعیین شده، انجام می‌شود و نتایج آن با مطابقت با استاندارد الزاماتEN 447   بارعایت نسبت آب به پودرتوصیه شده در جدول، بعد از 3 ساعت حداکثر 5/0%  که حدود یک چهارم حد مجاز استاندارد فوق می‌باشد، بوده است .

3. مقاومت

مقاومت اولیهء کافی پس از 24 ساعت که با توجه به نوع گروت انتخابی برای اکثر پروژه‌ها جوابگوی مشخصات فنی گروت آن پروژه‌ها می‌باشد، امکان راه اندازی سریع و برنامه ریزی شدهء ماشین آلات را فراهم می‌آ‌‌ورد .مقاومت نهایی زیاد گروت‌هایS . G.S همراه با نفوذ پذیری بسیار کم ضامن دوام و پایداری گروت در دراز مدت خواهد بود.

مقاومت فشاری گروت‌های G.S.S باتوجه به نوع آن از لحاظ اندازهء بزرگ‌ترین دانه در مخلوط  برای ریزدانه‌ها در قالب‌های مکعبی 50 میلی‌متری مطابق روش آزمون استاندارد ملی ایران به شماره 8193 و با رعایت موارد ذکر شده در استاندارد ASTM.C109/C109M  انجام می‌شود . گروت‌های درشت دانه (که اندازهء بزرگ‌ترین دانهء آن‌ها بیش از 6 میلی متر می‌باشد) باید در قالب‌های مکعبی 100 میلی‌متری جهت اندازه گیری مقاومت فشاری ریخته شود . مقاومت خمشی گروت در قالب‌های 16×4×4 سانتی‌متر طبق روش آزمایش  استانداردASTM.C348  اندازه‌گیری می‌گردد که نتایج متوسط آن‌ها در طول تولید یک حجم یکصد تنی در جدول مشخصات فنی ضمیمه آمده است.

4. کلرایدها  و مواد شیمیایی خورنده

گروت‌های G.S.S از کلر و دیگر مواد خورندهء  فولاد عاری  می‌باشد و هیچگونه خطری برای قطعات فلزی که در مجاور آن قرار می گیرند، ندارد. با توجه باینکه مواد سیمانی در مقابل اسید‌ها و نمک‌های اسیدی خورنده در دراز مدت نمیتوانند دوام داشته باشند، توصیه می‌گردد در واحد‌هایی که گروت در تماس مستقیم با اینگونه مواد برای مدت طولانی میباشد از گروت‌های نوع اپوکسی این شرکت562  . G.S جهت گروتینگ استفاده شود.

5.انبساط

با توجه به نوع گروت از جنبه بدون انقباض بودن و جهت رعایت الزامات استانداردهای ملی ایران به شماره18644 و یا ASTM C1107 وEN 447 ، جبران انقباض های سیمان  در گروت های G.S.S از طریق ایجاد انبساط کنترل شده در دو مرحله خمیری و سخت شده صورت می‌گیرد . این انبساط ها به طریقی تنظیم شده که در مرحلهء  خمیری پر کننده حفرات و منافذ احتمالی در انکرهول ها، باکس‌ها و دیگر سطوح بتنی است و در مرحله سخت شده جبران کنندهء انقباض‌های بعدی سیمان و انقباض خشک  بوده و ایجاد تنش‌های مخرب نمی نماید.  انبساط گروت از طریق آزمایشات اندازه گیری تغییر ارتفاع نمونه ها در بعد عمودی در مراحل خمیری و سخت شده صورت می‌گیرد.

6.چسبندگی به فولاد

اندازه گیری چسبندگی گروت به فولاد ساده و آجدار از طریق قرار دادن یک قطعه میلگرد در وسط گروت ریخته شده در سوراخی به قطر 5/5 سانتی‌متر و عمق 11 سانتی‌متر که در مرکز یک بلوک بتنی به ابعاد 30 سانتی‌متر با مشخصات توضیح داده شده در استاندارد آزمایش ASTM.C234 تهیه شده انجام می‌گردد.

7.چسبندگی به بتن کهنه

مقدار چسبندگی گروت ساورد G.S.S به بتن کهنه در آزمایشگاه کنترل کیفی از طریق ریختن نمونه‌ء ملات گروت بین دو قطعه بتن کهنه و اندازه گیری فشار لازم برای جدا شدن پس از زمان 28 روزانجام می‌شود.

8. بازده

به کار بردن مصالح معدنی با دانسیتهء مناسب و طرح اختلاط ویژهء ملات‌های گروت با استفاده از اضافه شونده‌ها، مقدار بازده گروت را در محدوده معینی تعریف می‌کند. عدد بازده شاخصی برای جدا نمودن ملات‌های ساده  ماسه – سیمان و یا ملات‌های سنگین کف فرش است و معیاری نیز به دست مصرف کننده می‌دهد تا بتواند مقدار دقیق گروت خشک مورد نیاز را برای فضاهای با حجم مشخص به دست آورد.تعیین مقدار بازده گروت به شیوهء ذکر شده در استاندارد ملی ایران به شماره  18644 و یا ASTM C1107 به دست می‌آید.عدد بازده به صورت تجربی برای گروت‌های با کیفیت قابل قبول دارای محدوده اپتیمم  بین 45/0 تا 55/0 لیتر می‌باشد که هر چه به سمت عدد کوچک‌تر میل کند ملات از تراکم بیشتر و دوام بالاتری برخوردار است. در گروت‌های G.S.S عدد بازده (47/0 تا 51/0 وزن پودر خشک) است که نشان گر کیفیت خوب و کامل طرح اختلاط می‌باشد.

◊انتخاب نوع گروت :

نوع گروت مناسب را با توجه به وضعیت محل،درجه حرارت محیط،  ابعاد محل گروت ریزی  یا فضای زیر صفحات ، بار سازه یا تجهیـز (استاتیک ، دینامیک)  ، طول مدت مورد نیاز جهت انجام عملیات گروتینگ در یک حجم معین و مشخصات ارائه شده .در کلیهء انواع گروت G.S.S انقباض از طریق اضافه نمودن مواد جبران کنندهء انقباض کنترل گردیده و در هیچ کدام از نمونه‌ها چه در مرحله خمیری و چه سخت شده مقادیر تغییرات حجم از نقطه  0.00  پایین تر نمی‌رود.

◊گروت اپوکسی:

در مواردی که گروت های پایه سیمانی جوابگوی مشخصات مورد نیاز در گروتینگ نصب تجهیزات خاص نباشند از گروت اپوکسی G.S.562 می‌توان استفاده نمود. این گروت یک ترکیب سه جزیی شامل رزین اپوکسی، هاردنر و ماسۀ پرکننده است که هر جزء به صورت جداگانه بسته بندی گردیده و به نسبت تعیین شده در محل کار مخلوط و اجرا می‌گردد. گروت اپوکسی دارای کارآیی لازم در اجرا ، مقاومت‌های مکانیکی اولیه و نهایی بالا و مقاوم در مقابل مواد اسیدی و قلیایی می‌باشد  و برای نصب تجهیزاتی که بار دینامیکی زیاد دارند و یا نیاز به بهره برداری سریع است، کاربرد دارد.برتری گروت اپوکسی نسبت به گروت‌های سیمانی عبارت از بهره‌برداری سریع، مقاومت شیمیایی بالا، چسبندگی زیاد به صفحه فلزی پایه از یک سو و به سطح بتنی فونداسیون یا سطوح جانبی انکرهول‌ها از سوی دیگر،  حدود مقاومت‌های فشاری، مقاومت خمشی و کششی زیادتر در گسست و ضریب ارتجاعی بالاتر می‌باشد. در گروت اپوکسی G.S.562 هیچ‌گونه انقباض یا انبساطی پس از اجرا رخ نمی‌دهد و ثبات ابعاد در تمام مدت بهره‌برداری باقی می‌ماند.

◊گروت‌های ویژهء سکوها و سازه‌های نفتی (O.S)

 شرکت گروت سازان ساورد با بررسی ویژگی‌های لازم برای گروتینگ سکوهای نفتی و سازه‌های فولادی مستقر در سواحل و عمق دریاها گروت‌های نوع  os را تولید می‌نماید که مشخصات فنی این گروت‌ها در جدول ضمیمه آورده شده. از ویژگیهای مهم این نوع گروت‌ها دوام، عدم آب شستگی ، روانی و قابل پمپ بودن آن‌ها در مدت لازم، امکان قرارگیری در فضای گروتینگ با پس زدن آب موجود در آن فضا بدون پراکندگی، مقاومت‌های نهایی بالا، مقاومت در مقابل عوامل شیمیایی خورندهءموجود در آب دریاها ، چسبندگی بسیار بالا به قطعات فلزی و عدم انقباض پس از سخت شدن می‌باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت گروت سازان ساورد میباشد و با توجه به تصویب قانون جرائم رایانه ای در ایران و بر اساس ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری مطلب از وب سایت ها ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد .ماده(12) هرکس به طور غیرمجاز داده ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.(پلیس فتا)

برای درج و یا تحقیق مطالب لطفا با مسئولین ما تماس حاصل فرمایید.