سامیت Samit

مرداد 19, 1395 - 0 بازدید

سامیت نوعی سیمان منبسط شونده با قدرت زیاد است که جهت استفاده در معادن سنگ یا در تخریب بتن‌های حجمی که نیاز به تخریب آرام بدون استفاده از مواد انفجاری  است کاربرد دارد . این ماده که از ترکیب و پخت مواد خام معدنی بدست می آید ،  پس از آسیاب‌شدن و آماده سازی بصورت […]