چسب کاشی پودریG.S.501 و G.S.502 (تک جزئی و دو جزئی)

چسب کاشی پودری G.S.501  همراه با لاتکس مایع

این چسب بر پایه سیمان و همراه با رزین مایع است که برای  نصب کاشی دیوار و سرامیک کف بر روی سطوحی که ممکن است به علل مختلف از جمله زلزله های خفیف و نشست ساختمان یا  لرزش ، در معرض حرکات جزئی قرار گیرد مناسب می‌باشد.

چسب کاشی پودری G.S.502  بر پایه سیمان و رزین جامد 

این چسب کاشی بر پایه سیمان همراه با رزین جامد است ، نیاز به رزین مایع مکمل ندارد و   فقط با اضافه نمودن آب قابل اجراست .

بسته‌بندی : کیسه‌های 20 کیلویی و گالن 4 و 20 لیتزی