هوازای بتن G.S.301

مواد هوازای بتنG.S.301 یک ماده افزودنی برای تولید حباب‌های ریز هوا درمخلوط بتن می‌باشد. حبابهای میکروسکوپی تولید شده توسط این مواد در سطوح بین آب و سیمان و مصالح سنگی به طور یکنواخت در تمام بتن پخش می‌شوند. هوازای G.S.301 با  مشخصات الزامی استانداردهای ASTM C260  و BS5075 (بخش دوم) به عنوان افزودنی هوازا مطابقت دارد.

  • مزایا
  • افزایش دوام و مقاومت بتن در برابر تخریب ناشی از یخ زدن و ذوب شدن‌های متوالی آب بخصوص در بتن‌های نما (اکسپوز) و در مناطق معتدل و سرد.
  • کاهش آب انداختگی (bleeding) وجدا شدن دانه‌ها (Segregation) بخصوص در صورت ضعیف بودن کیفیت طرح اختلاط و سنگدانه
  •  افزایش کارآیی و سهولت اجرا مخصوصاً در بتن‌های پمپی.
  • بسته بندی : مواد هوازای G.S.301 در بشکه های 220