چسب کاشت آرماتور

G.S.563E-G.S 564C

ملات‌ یا چسب مخصوص کاشت آرماتور هستند که در آن‌ها با استفاده از سیمان جبران کننده انقباض و یا رزین‌های مناسب که پس از خشک شدن جمع شدگی ندارند اتصال بسیار محکمی بین آرماتور و سازهء ‌بتنی پایه فراهم می‌آید که تحت فشارهای پیچشی یا تنش‌های کششی، آرماتور کاشته شده از پایه جدا و یا لق نمی‌شود و همچون آرماتور شبکه از اتصال کافی برای ادامهء عضو بتنی برخوردار است.

در ملات G.S.564C که نوعی گروت همراه رزین‌های چسبنده است و با استفاده از سیمان جبران کنندهء انقباض یا مواد انبساط زا ، علاوه بر ایجاد چسبندگی، انبساط ناشی از واکنش سیمان پرتلند و مواد انبساطی با آب ، انقباض سیمان پرتلند جبران و مقداری انبساط در طول 3 روز اولیه پس از اجرا ایجاد می‌گردد که این فشار ،آرماتور را به بتن پایه متصل می‌کند.

در چسب G.S.563C  پایه اپوکسی که شامل یک خمیر و مایع هاردنر می‌باشد پس از مخلوط شدن دو جزء ملاتی روان بدست می‌آید که پس ازکاشت آرماتور در این ملات و پس از گذشت 24 ساعت اتصال کامل و مطمئن بین آرماتور و بتن پایه بوجود می‌آید.

بسته‌بندی :  سطل و کیسه

برای اطلاعات بیشتر و مشخصات فنی محصول با همکاران قسمت فنی گروت سازان ساورد  تماس حاصل فرمایید.