پلیمر مکمل بتن G.S.556

  پلیمرلاتکس اصلاح شده 556 .G.S یک محصول مناسب  جهت اضافه نمودن به مخلوط بتن برای ایجاد ویژگی های (LMC) مقاومتی در بتن هایی است که به نام بتن های پلیمری در سازه های خاص تولید و اجرا می گردند. ویژگی این نوع بتن ها بالاتر بودن مقاومت های خمشی، کششی، نفوذناپذیری و دوام در محیط های خورنده نسبت به بتن های فاقد این مواد است.
لاتکس 556 .G.S با مواد اضافه شونده دیگر از جمله فوق روان  کننده ها و میکروسلیس امکان مخلوط شدن و اضافه شدن به مخلوط بتن را دارد و علاوه بر ایجاد خواص ذکر شده مقداری باعث کاهش نسبت آب به سیمان خواهد شد.

بسته بندی: مواد مکمل بتن به صورت مایع در ظروف 5،12،25 لیتری آماده می گردد

میزان مصرف: 10 تا 20 درصد وزن سیمان بر اساس نوع سازه ، نسبت آب به سیمان ، اسلامپ و نوع مواد مضاف دیگر با انجام تمرین های آزمایشگاهی.

556