تاپ ملات 10 (پاششی)

تاپ ملات10

ماده سخت کننده کف با ترکیبی از دانه‌های مقاوم در سایش است که بصورت یک لایه بر روی بتن تازه پاشیده می‌شود و پس از جذب توسط بتن، ماله کشی و پرداخت می‌گردد.

  • :موارد استفاده

  • تاپ ملات10 برای محوطه‌هایی که بارهای ترافیکی سبک تا متوسط دارند پیشنهاد می‌گردد (جهت محوطه‌هایی با بار ترافیکی متوسط تا سنگین تاپ ملات100 و محوطه‌هایی با بار ترافیکی سنگین و متمرکز تاپ ملات200 توصیه می شود که هر دو ملات اجرایی هستند).
  • این محصول برای کف‌هایی نظیر سوپر‌مارکت‌ها، بازارها و بازارچه‌ها، استادیوم‌های ورزشی، پارکینگ‌ها، پیاده‌روها، مدارس، محوطه‌های جلوی آسانسورها، پله‌های ترافیکی و راهروهای ترافیکی توصیه می‌گردد.
  • مقاومت فشاری : 1 روزه 25 مگاپاسکال    ، 28 روزه 60 مگاپاسکال   (ASTM C191)
  • مقاومت سایشی به روش بوهم      28 روزه   1.5