تاپ ملات 200

تاپ ملات 200

، ملات سخت کننده کف با دانه های فلزی و معدنی خاص فراوری شده است که به صورت مخلوط خشک بسته‌بندی شده عرضه می‌گردد. دانه های بکار رفته در این محصول پس از مراحل آسیاب کردن، دانه بندی و کوئینج شدن، با سیمان و مواد مضاف دیگر مخلوط گردیده است.

بسته‌بندی : در کیسه‌های 30 کیلویی مقاوم

شرایط مدت زمان نگهداری : کیسه‌های تاپ ملات 200 را در محل سر پوشیده به دور از رطوبت و بر روی پالت نگهداری نمایید  مدت زمان استفاده یک سال پس از تاریخ تولید می‌باشد.

مقاومت خمشی / 28 روزه : ≥12 مگاپاسکال

چسبندگی به بتن /28 روزه: ≥ 5.5 مگاپاسکال