چسب بتن دوجزئی G.S. 552

چسب اپوکسی دوجزئی G.S. 552

جهت اتصال بتن جدید به بتن قدیمی در شرایط سطوح افقی و یا عمودی است. همچنین این چسب جهت کارهای توسعهء سازهء بتنی و تعمیرات در کارخانه‌ها ، مسیرهای انتقال بار ، پل‌ها و درکف‌سازی سطح‌ها با انواع کفپوش و یا ملات هاردنر (Hardener Floor Surface)  می‌تواند به کار برده شود.

این چسب بر پایه رزین اپوکسی قابل عمل با هاردنر و شامل دانه های رنگی و پرکنندهء بسیار ریز می‌باشد که به صورت دو جزء با وزن‌های مشخص عرضه و در محل اجرا مخلوط و استفاده می‌شود.

بسته بندی : در قوطی‌های 15 کیلویی و 7.5 کیلویی عرضه می‌گردد.

مقدار پوشش: 8  تا 12 مترمربع .