مواد آب‌بند بتن پودر G.S.312

مواد آب بند بتن  G.S.312

یک ماده مکمل بتن شامل مواد آب گریز و پرکننده مخصوص سازه‌های آبی و یا بتن‌هایی است که علاوه بر دارا بودن مشخصات مقاومتی، باید دارای خصوصیت عدم نفوذ پذیری و یا حداقل نفوذ پذیری ممکن باشند. این ماده بر خلاف ملات آب بند یک پوشش سطحی نمی باشد بلکه کلیه منافذ  و لوله‌های موئین عبور آب در بتن را مسدود می‌ نماید. نوع مایع آن نیز یک ماده افزودنی مناسب جهت آب بندی و نفوذ ناپذیر نمودن بتن و ملات است .

بسته‌بندی و زمان نگهداری

مواد آب بند پودری آن در کیسه‌هـای 15 کیلویی مقاوم در مقابل رطوبت بسته بندی شده و در صورت نگه‌داری در دما و شرایط مناسب ، به دور از یخبندان و تابش مستقیم نور خورشید،  تا یک سال پس از تولید قابل مصرف می باشد.