فوق روان کننده بتن G.S.1200LR

◊G.S.1200LR فوق روان کننده بتن

یک ماده ء فوق روان کننده بتن کاهندهء آب و با دیر گیری ضعیف می باشد. این ماده جهت استفاده در مناطق معتدل مناسب است. استفاده همزمان این ماده با دیگر مواد افزودنی تولید این شرکت در مخلوط بتن سازگاری دارد، بدین منظور،کلیه مواد افزودنی باید به صورت مجزا به مخلوط اضافه گردند و نباید قبل از افزودن به مخلوط، با یکدیگر ترکیب شوند.

نوع : مایع قهوه ای رنگ        دانسیته : 1/19

بسته بندی:

این محصول در بالک 1000لیتری، بشکه 220 لیتری وگالن 20 لیتری بسته بندی و ارسال می گردد.