زودگیر بتن مسلح و غیر مسلح G.S.370 ,371

   زودگیربتن مسلح G.S. 371 ترکیبی از مواد معدنی و شیمیایی است که باعث تسریع در انجام واکنش‌های هیدراسیون سیمان در مخلوط بتن می‌گردد. به علت عدم وجود کلر و ترکیبات کلردار، این زودگیر هیچگونه ضرری برای قطعات فلزی داخل بتن ندارد (برای بتن‌های غیر مسلح  می‌توان از G.S.370 که دارای کلر است استفاده نمود). مواد زودگیر G.S.371 را می‌توان برای ملات‌های شات‌کریت استفاده نمود. سرعت انجام واکنش‌های هیدراسیون در صورت استفاده همزمان از روان کننده‌های کاهندهء آب که منطبق با نوع F و یا E در استاندارد ASTM باشد (مانند G.S.1100 وG.S. R2000) افزایش یافته و مقاومت‌های اولیه و نهایی اینگونه بتن‌ها نیز  در اینصورت افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهند یافت. کاهش ریزش مصالح، سهولت اجرای سقف‌های قوسی شکل و انحناء دار، افزایش چسبندگی و آب بندی سطوح از جمله مزایای استفاده از این نوع زودگیر می‌باشد.

شکل ظاهری :  پودر سفید    ،  بدون کلر ، PH= 8- 9 ، وزن مخصوص : 0.9