ژل میکروسیلیس و ژل پلیمری میکروسیلیسG.S.334 ,35

این ژل که شامل مخلوطی از مواد  مضاف مختلف کاهندۀ آب، آب‌بند و افزایش دهنده کارایی است به عنوان افزودنی مناسب برای بتن سازه‌های خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. افزایش مقاومت و دوام بتن هم از جنبۀ فیزیکی و هم شیمیایی و کاهش خوردگی بتن بخصوص در محیط‌های مرطوب و در جوار نمک‌های سولفات و کلر از فواید اضافه‌نمودن آن به مخلوط بتن می باشد.

میزان مصرف :برای هر متر مکعب بتن مقدار 30 تا 60 کیلوگرم و یا بر اساس طرح اختلاط آزمایشگاهی تعیین شده برای پروژه مصرف می‌گردد (حداقل عیار بتن‌هایی که در آن از این ژل استفاده می شود kg/m3 300 توصیه می‌گردد).

بسته بندی و زمان مصرف: ژل‌های میکروسیلیس در سطل‌های  5، 12 و 25 کیلویی بسته‌بندی گردیده و در صورت باز نشدن و نگه داری در هوای  5 تا 40درجه سانتی گراد تا یک سال قابل مصرف است.