ژل مکمل بتن G.S.557

G.S.557 این ژل که شامل مخلوطی از مواد مختلف کاهندۀ آب، آب بند وافزایش دهنده کارایی است به عنوان افزودنی مناسب برای بتن سازه های خاص مورد استفاده قرار می گیرد. افزایش مقاومت و دوام بتن هم از جنبۀ فیزیکی و هم شیمیایی و کاهش خوردگی بتن بخصوص در محیط های مرطوب و در جوار نمک های سولفات و کلراز فواید اضافه نمودن آن به مخلوط بتن می باشد.

بسته بندی:در سطل های 5،12،25 کیلویی آماده می گردد

میزان مصرف:برای هر متر مکعب به طور متوسط بتن مقدار 6 تا 8 در صد وزن سیمان و یا بر اساس طرح اختلاط آزمایشگاهی تعیین شده برای پروژه مصرف می گردد(حداقل عیار بتن هایی که در آن از این ژل استفاده می شود 300Kg/mتوصیه می گردد).

557b