چسب کاشی اصلاح شده G.S.S502A

 چسب کاشی پودریG.S.502A

یک محصول مطمئن جهت نصب کاشی‌های کریستالی ، آیینه‌کاری و کارهای ظریف و هنرمندانه در کاشی‌کاری است این نوع چسب کاشی همچنین به عنوان ملات بندکشی بین این‌گونه قطعات از مقاومت شیمیایی بسیار خوبی در مقابل مواد شیمیایی و اکثر محلول‌های اسیدی و یا قلیایی برخوردار است . در فضاهای باز و عمومی در مقابل هوازدگی و کربناسیون پایداری کافی دارد و در فضاهای بسته ، مواد شوینده با خاصیت خوردگی ، اثری بر روی این نوع پرکننده را ندارد .

سته‌بندی و نگهداری :

این چسب در کیسه‌های 20 کیلویی مقاوم به رطوبت بسته‌بندی گردید

 چسب کاشی پودریG.S.502A