پوشش محافظ و ضدخوردگی فلزات G.S.213

213 G.S

ترکیبی یک جزئی بر پایه مواد اپوکسی می‌باشد که به عنوان پرایمر ضد خوردگی برروی میلگرد و قطعات فلزی داخل بتن یا مجاور بتن در کارهای تعمیراتی سازه های بتنی آسیب دیده بکار برده می شود. این ماده پس از اجرا و خشک شدن با سیمان و ترکیبات دیگر ملاتهای تعمیراتی سازگاری دارد و استفاده از آن قبل از انجام تعمیرات موجب افزایش طول عمر قطعات داخل بتن و نتیجتاً افزایش دوام بتن تعمیر شده می‌گردد.

:فواید

توقف آسیب ناشی از عوامل الکتروشیمیایی

امکان اجرای آسان با برس و یا اسپری

خشک شدن سطح کار در زمان کوتاه حداکثر 1 ساعت و امکان ادامه کار تعمیرات

مقدار مصرف : هر کیلوگرم از پرایمرG.S.213  حدود 3 متر مربع سطح را پوشش می دهد ولی مقدار دقیق آن بستگی به وضعیت سطوح کار دارد.

زمان مصرف : مدت نگهداری این ماده در شرایط انبارداری خوب و هوای بالای 5 درجه سانتی گراد شش ماه است.