میکروسیلیکاG.S.333

میکروسیلیکا G.S.333 به عنوان افزودنی معدنی با خواص پوزولانی ویژه، برای تولید بتن با مقاومت بالا، دوام و پایداری بیشتر، نفوذ پذیری کمتر، افزایش مقاومت در برابر مواد شیمیایی خورنده (بخصوص یون‌های کلر) و ایجاد بازدارندگی در خوردگی بتن‌های مسلح به کار می‌رود.

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی

– حالت فیزیکی :  پودر

– وزن حجمی :   1/22 گرم بر سانتی‌متر مکعب