مواد افزودنی کمک پمپ G.S.337

ماده G.S.337 ترکیبی از مواد مؤثر در جلوگیری  از اصطکاک سنگ‌دانه‌ها با بدنه  مسیر انتقال و حفظ حالت خمیری بتن می‌باشد.

این مواد فاقد کلر و سایر عناصر مضر در خوردگی می‌باشد وتأثیر دراز مدت بر مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن ندارد.

حالت : ژل خاکستری تیره

دانسیته : 1/13

مقدار مصرف : 2 تا 3 درصد وزن سیمان  در مخلوط (برای هر کیسه سیمان یک کیلو

بسته‌بندی : در سطل‌های 10 کیلویی و 20 کیلویی