مواد اضافه شونده بتن ضد باکتریG.S.338

منافذ سطح بتن در محیطهایی که مواد ارگانیک وجود دارد محل نفوذ و رشد باکتری ها می گردند . در این منافذ سطحی, وجود رطوبت و دمای مناسب بهترین محیط را در انبار ها و سیلوهای نگهداری مواد پروتئینی سلولزی برای رشد میکروب ها و باکتری ها در سطوح افقی و عمودی فراهم می آورد.

برای دریافت اطلاعات کامل در مورد این محصول کاتالوگ دانلود نموده یا با مسئولین فنی ما تماس حاصل فرمایید.

338