ملات بندکشی G.S.505

این ملات که بصورت پودر عرضه می‌گردد پس از مخلوط نمودن با آب جهت بند کشی کاشی، سرامیک، موزاییک، سنگ و پوشش‌های مشابه بکار برده می‌شود. به کار بردن ملات‌های سادهء ماسه – سیمان به این منظور بعلت انقباض سیمان پس از خشک شدن و عدم چسبندگی کافی ، جدا شدن از جوانب کار و پیدا شدن فاصله خواهد شد که به مرور زمان به تکه‌های کوچکتر تقسیم و از محل جدا می‌گردد . علاوه بر این در ملات‌های سنتی و سادهء ملات سیمان در بند کشی بعلت پدیدهء جمع شدگی که ناشی از بکار بردن نسبت آب به سیمان زیاد جهت ایجاد کارآیی می‌باشدنفوذ پذیری زیاد بوده و بخصوص در  بند کشی‌های پهن و نما دار، این ایراد باعث نشت آب به لایه‌های زیر می‌گردد .

بسته‌بندی : ملات‌های بند کشی G.S.505S در سطل 1 کیلویی جهت کارهای تعمیراتی و در کیسه‌های 5 کیلویی مقاوم بسته‌ بندی گردیده و در صورت نگهداری در محیط خشک تا یکسال قابل استفاده می‌باشد.