بتن مقاوم دردما

بتن مقاوم دردما

G.S.202M و G.S.202H مخلوطی از پوزولان یا سیمان پرآلومین همراه با دانه‌هایی از جنس آذرین غیر واکنش‌زا ، مواد اضافه شونده و الیاف‌های مقاوم در دما طرح اختلاط مناسبی است که پس از اضافه کردن آب برای بتن‌ریزی محل‌هایی که در معرض حرارت غیرمستقیم و یا پاشش مواد داغ قرار دارند قابل اجراست.

مشخصات فنی و اجرا:

 G.S.202Mو G.S.202H، بتن نسوزی است که علاوه بر خاصیت نسوزندگی از مقاومت‌‌های مکانیکی خوب و سایش کم با توجه به نوع دانه‌های به کار رفته در مخلوط، برخوردار است. سایر مشخصات فنی این بتن مطابق جدول اطلاعات فنی می‌باشد.بتن نوع M جهت دماهای تا 510 درجه سانتی‌گراد و نوع H جهت دماهای تا 1000 درجه سانتی‌گراد بکار می‌رود.

بسته بندی:

در کیسه‌های یک تنی مقاوم بسته‌بندی و به محل اجرا ارسال می‌گردد.